Böcker under denna kategori:

Böckerna om hunden Zigge 

- Världens räddaste hund

Vem vill leka med Zigge?

Böcker under denna kategori: 

- Bråfalls Hemlighet, Trollen i skogen - Del 1 av 3

Böcker under denna kategori:

Idijärvi triologin 

- Middagsmörker

Gryningsstjärna

- Midnattsljus

Böcker under denna kategori:

- Det Brinner!