top of page

Samisk kultur och mytologi

Idijärvi-trilogin är fantasyböcker. Det betyder att karaktärerna och händelserna är en del av en påhittad fantasivärld. Men eftersom fantasivärlden hamnar nära den samiska kulturen och mytologin har jag gjort en hel del research för att göra berättelsen trovärdig. I böckerna finns alltså en blandning av det som är min egen fantasi, det som baseras på samisk mytologi och det som inspirerats av nutida händelser i Lappland. 

 

Eftersom många är nyfikna på vad som är fantasi och vad som har verklig förankring beskriver jag nedan lite kort om olika företeelser i mina böcker. Om du undrar något annat än det får du gärna höra av dig så svarar jag efter bästa förmåga!

idijärvi4.JPG

BORRI NOAIDI

Boranoaidi "ätande nåjd" finns belagd i en källa från början av 1700-talet. Det är läraren Isaac Olsen som var verksam i Finmark i norra Norge som skriver om dessa nåjder. Innebörden för honom var att det var en stark nåjd som genom "magi" kunde förgöra andra. Därav beteckningen. Tänder är styrka, när nåjden förlorar sina tänder ansågs han inte lika kraftfull. Källa: Anna Westman som jobbar på Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum.
 

DOHKKA

I Idijärvi-trilogin är en Dohkká en människa som styrs av en nåjd, som en marionettdocka. Marionettdocka heter Marioneahttadohkká på nordsamiska. Det här är inte baserat på något jag läst om den samiska mytologin utan något jag hittat på själv.
 

GEAIDU

En geaidu är en nåjd som har förmåga att göra sig osynlig eller förvandla sig till ett djur, oftast en björn eller en ren. Källa: Boken Bissie av Hans Mebius.
 

GRYNINGSSTJÄRNA

Gryningsstjärnan – eller morgonstjärnan och aftonstjärnan som vi kanske är mer vana att kalla den – är egentligen planeten Venus. Guovssonásti  heter gryningsstjärna på samiska och det är också namnet på ett av de samiska partierna. På partiets hemsida står det: För oss samer har den varit en mycket viktig stjärna som funnits på trumman och nåjden hade Guovssonásti som ljus på sina färder.

 

KRISTEN MISSIONEN I SÁPMI

Under 1600-talet medförde den kristna missionen i Sápmi att samerna förbjöds att utöva sin egen religion. Samerna tvingades till kristna kyrkor under hot, deras nåjdtrummor beslagtogs och heliga platser skändades. Kristendomen var svår att anamma för mågna samer eftersom den inte alls var anpassad till den samiska livsstilen eller de samiska traditionerna. En del samer anammade den kristna läran utåt sett, men fortsatte att utöva sin egen religion i hemlighet. Andra flyttade längre bort för att komma undan kyrkans inflytande. Läs mer här!
 

NÅJD

Nåjden var viktig i det samiska samhället. Han var läkare, spåman, offerförrättare och den person som människor vände sig till när de behövde hjälp. Nåjden var utsedd av andarna och hans viktigaste uppgift var att hålla kontakt med de andliga världarna. Det gjorde han genom att använda sin trumma för att försätta sig i trance. Nåjden fick hjälp av sina hjälpandar som visade vägen och beskyddade honom på hans resor. Läs mer här!
 

MIDDAGSMÖRKER

Middagsmörker innebär att solen är nere under horisonten även på dagen. Det är alltså motsatsen till midnattssol. Läs mer här!
 

NÅJDERNAS RÅD

I Idijärvi-trilogin är nåjdernas råd en grupp nåjder (och senare nåjdättlingar) som har till uppgift att skydda samerna och Sápmi från hot utifrån. Det här är inte baserat på något jag läst om den samiska mytologin utan något jag hittat på själv.

NÅJDTRUMMA

Den samiska nåjden använde en trumma för att tyda framtiden och för att, genom trance, resa till gudarnas värld eller till andra platser han ville besöka. Missionspräster kallade trumman för trolltrumma men nåjdtrumma, spåtrumma eller ceremonitrumma är en bättre benämning. På nordsamiska heter trumman Goavddis. I samband med den kristna missionen samlade präster in många trummor och förstörde dem. Man tror att bra ett 70-tal trummor finns kvar idag. Läs mer här!
 

RASISM MOT SAMER

Rasism finns på många platser i vårt samhälle och utsätter många olika grupper. Samer är en av dessa grupper. Många samer vittnar om att hat och hot som riktas mot det samiska folket blir allt vanligare och man behöver inte anstränga sig särskilt mycket för att hitta trådar på Flashback, Facebook eller liknande sociala plattformar som svämmar över av hatiska kommentarer. I Idijärvi-trilogin visar sig rasismen på olika sätt. Det är spottloskor, hatiska forumtrådar, misshandel och djurplågeri. Allt detta är baserat på verkliga händelser som jag läst om i tidningar eller på sociala medier. Naturligtvis har jag ändrat förutsättningar och ibland kanske vridit upp volymen lite extra för att det ska passa min berättelse men grunden är tyvärr sann. 
 

SAMEBY

I Idijärvi-trilogin är Idijärvi sameby en riktig, fysisk by. Det är min egen variant av verkligheten. En sameby är nämligen egentligen inte en fysisk by utan en ekonomisk förening som har rätt att bedriva renskötsel inom ett särskilt område. Anledningen till att jag ändå valde att göra Idijärvi till en fysisk by är att jag behövde en avgränsad plats som gick att skydda, samtidigt som jag ville ha allt det andra som ingår i begreppet sameby. Som styrelsen som driver organisationen och samarbetet vid renskötseln. Läs mer här!
 

SAMISK STJÄRNHIMMEL

Samerna såg traditionellt andra stjärnbilder är de vi ser idag (och vissa gör det kanske fortfarande). De såg en stjärnhimmel som speglade deras vardag, en älgjakt som rör sig över himlavalvet. Jägarens pil når aldrig fram till älgen och legenden säger att den dag pilen gör det går världen under. Läs mer här!
 

SÁPMI

Sápmi är det område som omfattar samernas historiska bosättningsområden. Sápmi sträcker sig över hela Nordkalotten samt en stor del av Skandinaviska halvön. Området omfattar delar av Sverige, Norge, Finland och Kolahalvön i Ryssland. Sápmi som begrepp innefattar både landet Sápmi och folket samerna. Läs mer här!

bottom of page